วันอังคารที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2560

การสมัครเป็นนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา และ ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาดาราศาสตร์

สำหรับผู้สนใจสมัครเป็นนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา และ ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาดาราศาสตร์ สามารถกดดูข้อมูลได้ตามลิงค์ต่อไปนี้

ระบบรับสมัครนักศึกษา
http://www.grad.cmu.ac.th/admissions/indexth.php

คุณสมบัติผู้สมัคร
http://www.grad.cmu.ac.th/admissions/images/News/FileNews9YW523F.pdf

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดาราศาสตร์
Master of Science Program in Astronomy
http://mis.cmu.ac.th/TQF/TQF2/CurriculumPublic.aspx?EID=637e9dc8-df5c-4fd4-a95e-a7c234459525

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาดาราศาสตร์
Doctor of Philosophy Program in Astronomy
http://mis.cmu.ac.th/TQF/TQF2/CurriculumPublic.aspx?EID=a25ec9bb-cfeb-4a5a-b72c-1205166362c2

ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแบบเหมาจ่าย (Tuition Fee)
http://www.grad.cmu.ac.th/web2016/documents/Science-1-2560.pdf

*** ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดตรวจสอบที่เว็บ  http://www.grad.cmu.ac.th/ อีกครั้ง

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

การขอเข้าเยี่ยมชม

หอดูดาวสิรินธร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดให้บริการชุมชนช่วงเวลา 18.30-21.00 น.(ไม่พักค้างคืน)

***หอดูดาวสิรินธร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งอยู่บนเส้นทางขึ้นพระธาตุดอยสุเทพ (ก่อนถึงวัดพระธาตุดอยสุเทพประมาณ 3 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางจาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประมาณ 20-30 นาที)


ขั้นตอนการขอเข้าเยี่ยมชมหอดูดาวสิรินธรมีดังนี้

1.โทรประสานงานกับเจ้าหน้าที่เรื่องวันเวลาและจำนวนคน ที่จะเข้าเยี่ยมชมที่เบอร์ 08-2386-8155 หรือส่งอีเมล์ email : astrocmu@gmail.com  หรือส่งข้อความเข้าแฟนเพจเฟสบุค https://www.facebook.com/Sirindhorn.Observatory.CMU/ ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงช่วงเวลาที่ตรงกับผู้เยี่ยมชมกลุ่มอื่น ๆ

2.เมื่อได้วันเวลาแล้ว ให้ทำหนังสือถึงหัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และส่งมาที่ email : astrocmu@gmail.com ด้วยค่ะ