วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

การขอเข้าเยี่ยมชม

หอดูดาวสิรินธร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดให้บริการชุมชนช่วงเวลา 18.30-21.00 น.(ไม่พักค้างคืน)

***หอดูดาวสิรินธร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งอยู่บนเส้นทางขึ้นพระธาตุดอยสุเทพ (ก่อนถึงวัดพระธาตุดอยสุเทพประมาณ 3 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางจาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประมาณ 20-30 นาที)


ขั้นตอนการขอเข้าเยี่ยมชมหอดูดาวสิรินธรมีดังนี้

1.โทรประสานงานกับเจ้าหน้าที่เรื่องวันเวลาและจำนวนคน ที่จะเข้าเยี่ยมชมที่เบอร์ 08-2386-8155 หรือส่งอีเมล์ email : astrocmu@gmail.com  หรือส่งข้อความเข้าแฟนเพจเฟสบุค https://www.facebook.com/Sirindhorn.Observatory.CMU/ ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงช่วงเวลาที่ตรงกับผู้เยี่ยมชมกลุ่มอื่น ๆ

2.เมื่อได้วันเวลาแล้ว ให้ทำหนังสือถึงหัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และส่งมาที่ email : astrocmu@gmail.com ด้วยค่ะ