วันอังคารที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2560

การสมัครเป็นนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา และ ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาดาราศาสตร์

สำหรับผู้สนใจสมัครเป็นนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา และ ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาดาราศาสตร์ สามารถกดดูข้อมูลได้ตามลิงค์ต่อไปนี้

ระบบรับสมัครนักศึกษา
http://www.grad.cmu.ac.th/admissions/indexth.php

คุณสมบัติผู้สมัคร
http://www.grad.cmu.ac.th/admissions/images/News/FileNews9YW523F.pdf

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดาราศาสตร์
Master of Science Program in Astronomy
http://mis.cmu.ac.th/TQF/TQF2/CurriculumPublic.aspx?EID=637e9dc8-df5c-4fd4-a95e-a7c234459525

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาดาราศาสตร์
Doctor of Philosophy Program in Astronomy
http://mis.cmu.ac.th/TQF/TQF2/CurriculumPublic.aspx?EID=a25ec9bb-cfeb-4a5a-b72c-1205166362c2

ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแบบเหมาจ่าย (Tuition Fee)
http://www.grad.cmu.ac.th/web2016/documents/Science-1-2560.pdf

*** ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดตรวจสอบที่เว็บ  http://www.grad.cmu.ac.th/ อีกครั้ง

วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

ติดต่อเรา


ห้องปฏิบัติการวิจัยดาราศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
หมายเลขโทรศัพท์ 08-2386-8155 อีเมลล์ astrocmu@gmail.com
ส่งข้อความแอดไลน์ตามรูป QR Code
 
หรืออินบ็อกมาที่แฟนเพจ
 https://www.facebook.com/Sirindhorn.Observatory.CMU/
 เว็บไซต์ http://obs.science.cmu.ac.th


แผนที่ ห้องปฏิบัติการวิจัยดาราศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แผนที่ ที่ตั้งหอดูดาวสิรินธร ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่


หอดูดาวสิรินธรตั้งอยู่บนเส้นทางขึ้นพระธาตุดอยสุเทพ โดยตั้งอยู่บริเวณก่อนจะถึงพระธาตุดอยสุเทพ ประมาณ 3 กิโลเมตร
โปรดระมัดระวัง ทางขึ้นหอดูดาวสิรินธรชันมาก